Ceník služeb účetnictví

Plátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v účetním deníku (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 30,- Kč.

3.500 Kč / m

Neplátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v účetním deníku (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 25,- Kč.

3.000 Kč / m

Daňová evidence

Plátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v knihách daňové evidence (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 25,- Kč.

3.000 Kč / m

Neplátce DPH - základní sazba

Cena zahrnuje zpracování 50 dokladů v knihách daňové evidence (tj. zaúčtování faktur vydaných a přijatých, pokladních a bankovních dokladů, tj. položek, interních dokladů). Za každý další účetní doklad 20,- Kč.

2.500 Kč / m

Daňové přiznání k dani
z příjmů fyzických osob

Vyrovnání daně z příjmů ze závislé činnosti

1.000 Kč

Zpracování daňového přiznání, přehledů pro ZP a OSSZ

3.000 Kč

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob

Zpracování daňového přiznání včetně povinných příloh

5.000 Kč

Personalistika a mzdy

Základní sazba za 1 zaměstnance

Cena zahrnuje založení personální a mzdové evidence pracovníka, výpočet mzdy v daném měsíci, odvod sociálního a zdravotního pojištění, záloh na daň z příjmu, zpracování mzdové uzávěrky pro účetnictví, zúčtování záloh na daň z příjmu ze závislé činnosti na žádost poplatníka, kontroly institucemi ZP, OSSZ, FÚ.

220 Kč / m

Vedení spisovny

Vedení spisovny

Za převzetí písemností, roztřídění písemnost dle platné legislativy, zajištění skartace písemností určených ke skartaci, uložení písemností, předání archiválií do státního archivu. Cena dohodou dle rozsahu a časové náročnosti práce, minimálně 10.000 Kč, dle následujících položek

10.000 Kč

Cena za roztřídění dokumentů

za bm dokumentů
- závisí od stavu dokumentů před vytříděním

od 500 do 1000 Kč

Cena za uložení

za bm dokumentů a jeden den

1,50 Kč

Cena za skartaci

uložených dokumentů za bm dokumentů

300 Kč

Cena za dopravu

je určena běžnou sazbou aktuálně platnou

800 Kč

Cena za vyhledání a vyjmutí dokumentu z archivu

10 Kč / ks

Cena za kopírování

3 Kč / A4

Cena za skenování

2 Kč / A4

Cena doručení

je určena dle požadovaného způsobu doručení dokumentů

800 Kč

* Výše uvedené ceny jsou orientační a nabízíme Vám přípravu individuální kalkulace dle množství uložených spisů a požadovaného rozsahu služeb. Neváhejte a kontaktujte nás pro vypracování Vaší individuální kalkulace.

Ostatní služby

Poskytování běžného ekonomického poradenství

900 Kč

Samostatné zakázky většího rozsahu:

smluvní cena

Náhrada za ztrátu času

při přepravě z kanceláře AUDIT ADVICE do místa dohodnutého s klientem jako místo plnění

15,- Kč/km.

V případě požadavku na provedení kontroly účetnictví, daňové evidence

smluvní cena

Platnost ceníku: od 1. 1. 2020 / Ceny bez DPH.