DANĚ

Zpracováváme všechna podání a přiznání k dani z příjmů fyzických osob, a právnických osob, dani z přidané hodnoty, mezinárodní zdanění a další. Zajišťujeme konzultace z daňové problematiky a zastoupíme Vás při daňových kontrolách. 

Víme, že spoustu pochybení a problému vzniká podnikatelům už v základu a běžném provozu firem a účetnictví. Jsme schopmi najít Vaše slabiny a včasnou prevencí těmto nepříjemnostem předejít.


Co v rámci této služby nabízíme?

 • daň z příjmu právnických osob
 • daň z příjmu fyzických osob daň z přidané hodnoty
 • daň z nemovitostí
 • spotřební daně
 • daň silniční
 • daň dědická a darovací
 • daň z převodu nemovitostí
 • mezinárodní zdanění v souladu se smlouvami o zamezení dvojího zdanění.
 • služby v oblasti správy daní a poplatků, dle nového Daňového řádu.
 • zastupování klientů před finančními úřady a jinými státními institucemi.
 • v případě potřeby zajistíme spolupráci s právníky, daňovými poradci, exekutory, auditory a notáři.

Tyto služby jsou určeny pro široký okruh klientů mezi které patří:

 • živnostníci a ostatní fyzické osoby,

 • podnikatelé - malé i střední firmy,

 • občanská sdružení, nadační fondy, církve a náboženské společnosti,

 • bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.ÚČETNICTVÍ

Outsourcing účetnictví

Pro mnohé zákazníky je nejvýhodnější svěřit procesy personalistiky a mzdového účetnictví do rukou odborníků, kteří provádí tuto činnost dennodenně. A právě to firmám zajišťujeme: kompletní outsourcing účetnictví, mezd a personalistiky z rukou odborníků specializovaných právě na tyto oblasti.


Co v rámci této služby nabízíme?

Daňová evidence (fyzické osoby)

 • živnostníci a ostatní fyzické osoby.

Podvojné účetnictví (právnické osoby)

 • podnikatelé - malé i střední firmy

 • bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek

Jednoduché účetnictví (sdružení)

 • občanská sdružení, nadační fondy, církve a náboženské společnosti.

Jaké výhody Vám naše služby přinesou?

 • snížení mzdových a ostatních nákladů na vzdělávání zaměstnanců, výpočetní techniku
 • platíte jen za skutečně odvedenou práci
 • zpracování účetní agendy kvalifikovanými odborníky v oboru
 • pojištění odpovědnosti v případě námi způsobené nechtěné škody či chyby
 • garantujeme Vám diskrétnost a maximální ochranu všech Vašich dat
 • záruku vedení účetnictví v souladu s aktuální legislativou.


MZDY

Zpracování mezd a personalistiky

Máte zájem získat zpracování mezd v té nejvyšší kvalitě a přitom ušetřit? Poskytneme Vám služby v oblasti zpracování mezd i personální agendy. Mzdový outsourcing zahrnuje komplexní řešení mzdové agendy od zpracování mezd až po zastupování při jednáních se státními institucemi. Samozřejmostí je kvalita a diskrétnost odvedené práce. Dále ušetříte náklady za mzdovou agendu a mzdové účetnictví, svou odpovědnost a rizika přenesete na nás.

Co v rámci této služby nabízíme?

 • zpracování mezd včetně všech zákonných odvodů,

 • výpočet a zúčtování náhrady za ztrátu na výdělku za prvních 21 dnů pracovní neschopnosti (nemoci), kterou je od r. 2009 povinen hradit zaměstnavatel,

 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení,

 • zpracování výplatních listin, výplatních pásek, platebních příkazů na odvody z mezd,

 • zpracování měsíčních přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny,

 • vypracování ročních výkazů pro finanční úřad (Vyúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti a funkčních požitků, Vyúčtování daně vybírané srážkou),

 • zpracování zápočtových listů a potvrzení o zdanitelných příjmech zaměstnanců,

 • vyhotovení písemností souvisejících s nástupem a výstupem zaměstnanců (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, přihlášky a odhlášky zaměstnanců na zdravotní a sociální pojištění),

 • osobní účast při kontrolách ze strany finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven.

Výhody externího zpracování mezd

 • zpracování provádí vyškolený pracovník se znalostí mzdové agendy a platné legislativy
 • nulové náklady na vlastního zaměstnance, který často není v průběhu celého měsíce využíván
 • žádná starost o školení vlastního zaměstnance
 • převzetí rizik spojených se zpracováním mezd
 • 100% diskrétnost bránící úniku citlivých informací o mzdách zaměstnanců
 • nulové náklady za licence mzdového softwaru

PORADENSTVÍ

Zabýváme se poradenstvím z oblasti daní, účetnictví, mezd, personalistiky. Umíme Vám poradit také při zakládání společnosti, živnosti nebo Vám pomůžeme při rozhodování jakým směrem své podnikání nasměrovat. 

ARCHIV

Každá firma musí povinně ze zákona archivovat některé dokumenty. Jak dlouho musíte uschovávat například účetní závěrku, účetní a daňové doklady nebo třeba mzdové listy? A co dělat s dokumenty v případě, že vám skončí jejich zákonná archivační povinnost? To vám poradí následující příspěvek.

Dokumenty obsahující tzv. metadata (vyplněné datum, DPH,texty a podobně), do účetních programů jednoduše importujeme, tedy nepřepisujeme je.

Finanční a časové náklady na zadávání jednotlivých dokladů se téměř rovnají nule a Vy se tak můžete intenzivněji věnovat Vaší práci.

Do archivu přistupujeme odkudkoli a kdykoli

Všechny doklady a dokumenty máme přístupné online 24 hodin denně a 7 dní v týdnu

Uživatelské prostředí Důvěryhodného archivu jsme si nechali přizpůsobit na míru našim potřebám. Zdarma!

Doklady umíme rychle vyhledat, oštítkovat či chytře filtrovat